Jump menu

Main content |  back to top

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS (SSPF) VERZORGT DE PENSIOENREGELING VOOR SHELL MEDEWERKERS DIE VOOR 1 JULI 2013 IN DIENST ZIJN GETREDEN EN VOOR DIE DATUM ZIJN GAAN DEELNEMEN.

Nieuws

Even snel uw pensioen checken? Wel zo makkelijk!

05 nov 2015

Op Mijnpensioenoverzicht.nl staat een overzicht van al uw pensioenen die u nog gaat ontvangen. U vindt daar, naast uw SSPF pensioen, ook het pensioen dat u hebt opgebouwd bij eventuele eerdere werkgever(s) plus de AOW van de overheid. Bedragen van de Shell netto pensioenregeling zijn hier nog niet opgenomen.

Nieuwsbrief september 2015

04 sep 2015

Binnenkort ontvangen deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers een Nieuwsbrief van het Pensioenfonds. In deze nieuwsbrief staat onder meer informatie over de AOW –leeftijd die versneld omhoog gaat, een interview met bestuurslid Caroline Hes en uitleg over het nieuwe Pensioen 1-2-3.

SSPF doet mee met het ‘BOP’ onderzoek 2015

01 sep 2015

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) doet dit jaar voor de vierde maal mee met het zogeheten ‘BOP’ onderzoek. BOP staat voor: Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. BOP is een initiatief van de pensioensector en geeft een landelijke vergelijking van de manier waarop pensioenfondsen communiceren. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door TNS NIPO. Via dit onderzoek verkrijgt het Pensioenfonds een beoordeling over de communicatie en dienstverlening.

Herstelplan SSPF

28 aug 2015

Per 1 januari 2015 geldt een nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK). Het nFTK is onderdeel van de Pensioenwet. In het nFTK zijn de wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen vastgelegd.

De tijd van je leven

23 jul 2015

Vorig jaar oktober is de campagne ‘de tijd van je leven’ (www.detijdvanjeleven.nl) van start gegaan om het vertrouwen van jongere deelnemers in de pensioensector te vergroten. Nu wordt de campagne geïntensiveerd om nog meer jongeren te bereiken en aan zich te binden.