Jump menu

Main content |  back to top

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS (SSPF) VERZORGT DE PENSIOENREGELING VOOR SHELL MEDEWERKERS DIE VOOR 1 JULI 2013 IN DIENST ZIJN GETREDEN EN VOOR DIE DATUM ZIJN GAAN DEELNEMEN.

Nieuws

‘2015 in het kort’ beschikbaar

04 mei 2016

De brochure ‘2015 in het kort’ is digitaal beschikbaar op deze site. In deze brochure worden de gang van zaken bij het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar belicht.

Shell Pensioenfonds publiceert Jaarverslag 2015

04 mei 2016

Het Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft zijn Jaarverslag over 2015 gepubliceerd. Het afgelopen jaar werd een beleggingsresultaat van 4,4% behaald. De beleidsdekkingsgraad bedroeg 123% en het vermogen van het Pensioenfonds nam toe tot EUR 26.036 miljoen op 31 december 2015. De ingegane pensioenen zijn per 1 juli 2015 met 0,2% verhoogd.

UPO 2016 digitaal beschikbaar

31 mrt 2016

Voor deelnemers die bij SSPF pensioen opbouwen is het jaarlijks pensioenoverzicht (Uniform Pensioen Overzicht (UPO) 2016) nu digitaal beschikbaar op de pensioencalculator. Het UPO kunt u terugvinden onder ‘berichten’, bovenin aan de rechterzijde op het scherm van de calculator.

Uitbreiding voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid

18 mrt 2016

Per 1 januari 2016 zijn de voorzieningen van SSPF voor deelnemers die arbeidsongeschikt worden, uitgebreid. Tot 1 januari 2016 was enkel sprake van dekking voor deelnemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakten. Sinds 1 januari 2016 valt ook het risico op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 35% of hoger onder deze dekking.

UPO beschikbaar eind maart

10 mrt 2016

Dit jaar is het uniform pensioenoverzicht (UPO) per eind maart beschikbaar op de Pensioencalculator. U ontvangt hiervan bericht op uw Shell email adres.