Jump menu

Main content |  back to top

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS (SSPF) VERZORGT DE PENSIOENREGELING VOOR SHELL MEDEWERKERS DIE VOOR 1 JULI 2013 IN DIENST ZIJN GETREDEN EN VOOR DIE DATUM ZIJN GAAN DEELNEMEN.

Nieuws

SSPF doet mee met het BOP onderzoek 2016

29 aug 2016

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) doet dit jaar voor de vijfde maal mee met het zogeheten ‘BOP’ onderzoek. BOP staat voor: Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. BOP is een initiatief van de pensioensector en geeft een landelijke vergelijking van de manier waarop pensioenfondsen communiceren. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door TNS NIPO. Via dit onderzoek verkrijgt het Pensioenfonds een beoordeling over de communicatie en dienstverlening.

Nieuwsbrief juli 2016

15 jul 2016

De nieuwsbrief van juli 2016 is digitaal beschikbaar op deze site. In deze nieuwsbrief wordt een kijkje in de keuken van de Pensioenadministratie gegeven. Hiernaast worden de nieuwe fiscale regels voor werken naast pensioen toegelicht.

Aanpassing financieringsbeleid Stichting Shell Pensioenfonds

15 jul 2016

Periodiek onderzoekt het bestuur van het Pensioenfonds of het beleid nog goed in elkaar steekt, en wat er eventueel moet veranderen. De laatste keer gebeurde dat in 2015, in de Asset and Liability Management studie (ALM). Meer daarover is te vinden in de nieuwsbrief uit 2015. Naar aanleiding van deze studie is op verzoek van het bestuur nader onderzoek gedaan naar de premie van het Pensioenfonds.

Brochure 'Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid'

14 jun 2016

De voorzieningen van SSPF voor deelnemers die arbeidsongeschikt worden, zijn per 1 januari 2016 uitgebreid. Tot 1 januari 2016 was enkel sprake van dekking voor deelnemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakten. Sinds 1 januari 2016 valt ook het risico op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 35% of hoger onder deze dekking.

‘2015 in het kort’ beschikbaar

04 mei 2016

De brochure ‘2015 in het kort’ is digitaal beschikbaar op deze site. In deze brochure worden de gang van zaken bij het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar belicht.