Jump menu

Main content |  back to top

STICHTING SHELL PENSIOENFONDS (SSPF) VERZORGT DE PENSIOENREGELING VOOR SHELL MEDEWERKERS DIE VOOR 1 JULI 2013 IN DIENST ZIJN GETREDEN EN VOOR DIE DATUM ZIJN GAAN DEELNEMEN.

Nieuws

Nieuwsbrief juli 2016

15 jul 2016

De nieuwsbrief van juli 2016 is digitaal beschikbaar op deze site. In deze nieuwsbrief wordt een kijkje in de keuken van de Pensioenadministratie gegeven. Hiernaast worden de nieuwe fiscale regels voor werken naast pensioen toegelicht.

Aanpassing financieringsbeleid Stichting Shell Pensioenfonds

15 jul 2016

Periodiek onderzoekt het bestuur van het Pensioenfonds of het beleid nog goed in elkaar steekt, en wat er eventueel moet veranderen. De laatste keer gebeurde dat in 2015, in de Asset and Liability Management studie (ALM). Meer daarover is te vinden in de nieuwsbrief uit 2015. Naar aanleiding van deze studie is op verzoek van het bestuur nader onderzoek gedaan naar de premie van het Pensioenfonds.

Brochure 'Uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid'

14 jun 2016

De voorzieningen van SSPF voor deelnemers die arbeidsongeschikt worden, zijn per 1 januari 2016 uitgebreid. Tot 1 januari 2016 was enkel sprake van dekking voor deelnemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakten. Sinds 1 januari 2016 valt ook het risico op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 35% of hoger onder deze dekking.

‘2015 in het kort’ beschikbaar

04 mei 2016

De brochure ‘2015 in het kort’ is digitaal beschikbaar op deze site. In deze brochure worden de gang van zaken bij het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar belicht.

Shell Pensioenfonds publiceert Jaarverslag 2015

04 mei 2016

Het Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft zijn Jaarverslag over 2015 gepubliceerd. Het afgelopen jaar werd een beleggingsresultaat van 4,4% behaald. De beleidsdekkingsgraad bedroeg 123% en het vermogen van het Pensioenfonds nam toe tot EUR 26.036 miljoen op 31 december 2015. De ingegane pensioenen zijn per 1 juli 2015 met 0,2% verhoogd.