2016

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 4e kwartaal

In het vierde kwartaal van 2016 heeft SSPF op afstand gestemd op 603 aandeelhoudersvergaderingen (4.088 agendapunten).

Bij 237 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF onthield zich van stemmen bij 2 vergaderingen. In de overige 364 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 210 ondernemingen gesproken over een reeks van 467 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

februari 2017

stemrapport 4e kwartaal 2016

engagement rapport 4e kwartaal 2016

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 3e kwartaal

In het derde kwartaal van 2016 heeft SSPF op afstand gestemd op 583 andeelhoudersvergaderingen (4.964 agendapunten).

Bij 236 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 4 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij 3 vergaderingen. In de overige 340 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 152 ondernemingen gesproken over een reeks van 316 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

november 2016

stemrapport 3e kwartaal 2016

engagement rapport 3e kwartaal 2016

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 2e kwartaal

In het tweede kwartaal van 2016 heeft SSPF op afstand gestemd op 3.181 andeelhoudersvergaderingen (38.492 agendapunten).

Bij 1.713 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 28 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij 6 vergaderingen. In de overige 1.434 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 273 ondernemingen gesproken over een reeks van 547 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

augustus 2016

stemrapport 2e kwartaal 2016

engagement rapport 2e kwartaal 2016

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 1e kwartaal

In het eerste kwartaal van 2016 heeft SSPF op afstand gestemd op 761 aandeelhoudersvergaderingen (6.529 agendapunten).

Bij 305 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 1 vergadering en onthield zich van stemmen bij 4 vergaderingen. In de overige 451 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 168 ondernemingen gesproken over een reeks van 403 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

mei 2016

stemrapport 1e kwartaal 2016

engagement rapport 1e kwartaal 2016

Rapportage voorgaande jaren

Meer Beleid

Beleggingsbeleid

Bij het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds hanteert het bestuur een langetermijn beleid.

Verantwoord Beleggen

Het beleid van het Pensioenfonds (SSPF) inzake verantwoord beleggen (ook wel genoemd Environmental, Social en Governance (ESG) beleid) is vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).