2015

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 1e kwartaal

In het eerste kwartaal van 2015 heeft SSPF op afstand gestemd op 772 aandeelhoudersvergaderingen (6.559 agendapunten).

Bij 290 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 2 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij 4 vergaderingen. In de overige 476 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 130 ondernemingen gesproken over een reeks van 279 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

mei 2015

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 2e kwartaal

In het tweede kwartaal van 2015 heeft SSPF op afstand gestemd op 3.319 aandeelhoudersvergaderingen (40.796 agendapunten).

Bij 1.704 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 18 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij 11 vergaderingen. In de overige 1.586 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 187 ondernemingen gesproken over een reeks van 398 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

augustus 2015

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 3e kwartaal

In het derde kwartaal van 2015 heeft SSPF op afstand gestemd op 572 aandeelhoudersvergaderingen (4.866 agendapunten).

Bij 233 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 1 vergadering. In de overige 338 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 98 ondernemingen gesproken over een reeks van 200 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

november 2015

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 4e kwartaal

In het vierde kwartaal van 2015 heeft SSPF op afstand gestemd op 629 aandeelhoudersvergaderingen (4.302 agendapunten).

Bij 250 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij één vergadering en onthield zich van stemmen bij twee vergaderingen. In de overige 376 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 185 ondernemingen gesproken over een reeks van 431 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

januari 2016

2014

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 1e kwartaal

In het eerste kwartaal van 2014 heeft SSPF op afstand gestemd op 943 aandeelhoudersvergaderingen (7.325 agendapunten).

Bij 322 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 3 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij 16 vergaderingen. In de overige 602 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 146 ondernemingen gesproken over een reeks van 314 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

mei 2014

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 2e kwartaal

In het tweede kwartaal van 2014 heeft SSPF op afstand gestemd op 4.884 aandeelhoudersvergaderingen (51.541 agendapunten).

Bij 2.250 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 26 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij 128 vergaderingen. In de overige 2.480 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 180 ondernemingen gesproken over een reeks van 431 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

juli 2014

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 3e kwartaal

In het derde kwartaal van 2014 heeft SSPF op afstand gestemd op 645 aandeelhoudersvergaderingen (5.996 agendapunten).

Bij 274 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 6 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij 2 vergaderingen. In de overige 363 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 127 ondernemingen gesproken over een reeks van 302 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

oktober 2014

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 4e kwartaal

In het vierde kwartaal van 2014 heeft SSPF op afstand gestemd op 605 aandeelhoudersvergaderingen (4.294 agendapunten).

Bij 227 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 3 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij 1 vergadering. In de overige 374 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 179 ondernemingen gesproken over een reeks van 421 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

februari 2015

2013

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 1e kwartaal

In het eerste kwartaal van 2013 heeft SSPF op afstand gestemd op 866 aandeelhoudersvergaderingen (6.648 agendapunten).

Bij 329 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 1 vergadering en onthield zich van stemmen bij 17 vergaderingen. In de overige 519 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 149 ondernemingen gesproken over een reeks van 310 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

mei 2013

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen – 2e kwartaal

In het tweede kwartaal van 2013 heeft SSPF op afstand gestemd op 5.083 aandeelhoudersvergaderingen (52.043 agendapunten).

Bij 2.465 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 12 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij 148 vergaderingen. In de overige 2.458 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 151 ondernemingen gesproken over een reeks van 344 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

augustus 2013

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen – 3e kwartaal

In het derde kwartaal van 2013 heeft SSPF op afstand gestemd op 753 aandeelhoudersvergaderingen (6.062) agendapunten).

Bij 333 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 2 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij 15 vergaderingen. In de overige 403 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 106 ondernemingen gesproken over een reeks van 282 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

oktober 2013 

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen – 4e kwartaal

In het vierde kwartaal van 2013 heeft SSPF op afstand gestemd op 975 aandeelhoudersvergaderingen (6.225) agendapunten).

Bij 382 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 2 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij 18 vergaderingen. In de overige 573 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 154 ondernemingen gesproken over een reeks van 340 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

februari 2014

Lopende rapportage

Meer Beleid

Beleggingsbeleid

Bij het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds hanteert het bestuur een langetermijn beleid.

Verantwoord Beleggen

Het beleid van het Pensioenfonds (SSPF) inzake verantwoord beleggen (ook wel genoemd Environmental, Social en Governance (ESG) beleid) is vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).