Indexatie pensioengerechtigden

1-mrt-2017

Het Pensioenfonds (SSPF) probeert ieder jaar de premievrije en ingegane pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling.

Indexatie pensioen actieve deelnemers

1-mrt-2017

De pensioenaanspraken van actieve deelnemers groeien jaarlijks mee met de ontwikkeling van de meerderheid van de 100% schaalposities van de salarisgroepen bij Shell Nederland. 

Naar één reglement voor iedereen

6-jan-2017

Zoals u hebt kunnen lezen in de nieuwsbrief van november 2016, zijn per 1 januari 2017 alle pensioenregelingen van SSPF in één reglement ondergebracht. Vanaf deze datum geldt Reglement VI voor alle deelnemers, pensioengerechtigden en ex-medewerkers met een pensioen van SSPF. Hiermee zijn verschillende administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief van november 2016.

Meer u ontvangt Informatie en nieuws

Nieuws

Nieuwsberichten van het Pensioenfonds

Contact, adres en route

Hebt u vragen, wilt u meer weten of zoekt u om een andere reden contact met het Pensioenfonds? Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen hebt.