Ook wanneer u een gepensioneerde oud-werknemer van Billiton bent, kunt u op deze site terecht voor de hoofdlijnen van uw pensioenregeling.

De pensioenregeling is in de loop van de tijd enkele keren aangepast en er zijn veel verschillen in de pensioentoezegging. Voor u gelden misschien andere voorwaarden of pensioenelementen dan u op de site zult vinden.

In Deze Rubriek