De pensioenregeling van SSPF of Billiton is in de loop van de tijd enkele keren aangepast en er zijn veel verschillen in de pensioentoezegging. Voor u gelden misschien andere voorwaarden of pensioenelementen dan u op de site zult vinden.

In Deze Rubriek