U bouwt pensioen op

U bouwt pensioen op

Als u voor 1 juli 2013 in dienst bent getreden bij Shell, bent u deelnemer in de SSPF pensioenregeling en bouwt u pensioen op bij SSPF. Hier vindt u informatie over uw pensioenregeling.

U ontvangt pensioen

U ontvangt pensioen

* Als gepensioneerde oud-werknemer van Shell ontvangt u een ouderdomspensioen van het Pensioenfonds.

Over het Pensioenfonds

Over het Pensioenfonds

In dit onderdeel van de site vindt u algemene informatie over doel, structuur en organisatie van SSPF.

Nieuws

SSPF doet mee met het ‘BOP’ onderzoek 2017

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) doet dit jaar voor de zesde maal mee met het zogeheten ‘BOP’ onderzoek. BOP staat voor: Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. BOP is een initiatief van de pensioensector en geeft een landelijke vergelijking van de manier waarop pensioenfondsen communiceren. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door TNS NIPO. Via dit onderzoek verkrijgt het Pensioenfonds een beoordeling over de communicatie en dienstverlening.

Shell Pensioenfonds publiceert Jaarverslag 2016

Het Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft zijn Jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Het afgelopen jaar werd een positief beleggingsresultaat van 6,9% behaald. De beleidsdekkingsgraad bedroeg 116% en het vermogen van het Pensioenfonds nam toe tot EUR 27.336 miljoen op 31 december 2016. De ingegane pensioenen zijn per 1 februari 2016 met 0,1% verhoogd.

‘2016 in het kort’ beschikbaar

De brochure ‘2016 in het kort’ is digitaal beschikbaar op deze site. In deze brochure worden de gang van zaken bij het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar belicht.

Indexatie pensioen actieve deelnemers

De pensioenaanspraken van actieve deelnemers groeien jaarlijks mee met de ontwikkeling van de meerderheid van de 100% schaalposities van de salarisgroepen bij Shell Nederland. 

Zie ook

Video's pensioencalculator

De Pensioencalculator helpt u om een helder beeld te krijgen van uw pensioensituatie, en van het effect van de pensioenkeuzes die u kunt maken.

Pensioencalculator

Met de Pensioencalculator rekent u snel uit wat uw keuzes betekenen voor uw pensioen.