In deze rubriek

Structuur en organisatie

Het Pensioenfonds voert de pensioenregelingen uit van maatschappijen van de Shell Groep die tot het Pensioenfonds zijn toegetreden.

Beleid

De doelstelling van het beleid is het nakomen van pensioenaanspraken en pensioenrechten, waarbij het streven is ingegane pensioenen en premievrije aanspraken waardevast te houden (te indexeren).

Informatie en nieuws

Hier vindt u naast nieuwsberichten, verschillende documenten en informatie. Zo vindt u hier verschillende brochures en informatiebladen, jaarverslagen en formulieren. 

Zie ook

Financieringsbeleid

Het Pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenen die de werkgever heeft toegezegd betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. De dekkingsgraad is de maatstaf die hiervoor gehanteerd wordt.

Nieuwsbrieven

Hier kunt u de meest recente nieuwsbrieven van het Pensioenfonds downloaden.