Hieronder vindt u de Verklaring inzake Beleggingsbeginselen van SSPF.

Verklaring beleggingsbeginselen

Beleggingscategorieën

Voorbeelden van beleggingscategorieën zijn aandelen en vastrentende waarden (zoals obligaties). De beleggingscategorieën worden weer verder onderverdeeld naar verschillende regio’s in de wereld, zoals Europa, de Verenigde Staten of Japan.

Richtlijnen om de beleggingsrisico's te beheersen zijn vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).

Het beleggingsbeleid voor het Pensioenfonds wordt uitgevoerd door Shell Asset Management Company B.V. (SAMCo) en door externe vermogensbeheerders. Deze externe vermogensbeheerders worden door SAMCo namens het Pensioenfonds aangesteld.

 

De strategische verdeling per 31 december 2016 (in %)

Strategische verdeling
Beursgenoteerde aandelen + Alternatieve beleggingen:
- Beurgenoteerde aandelen
- Alternatieve beleggingen (oa private equity, vastgoed, hedgefondsen)

44

26

18

Vastrentende waarden 52
Matching assets 4
Totaal 100

mei 2017

Beleggingsrendement

In 2016 behaalde het Pensioenfonds op de aandelenportefeuille een rendement van 10,2%. Op vastrentende waarden was het rendement 5,8%. Het totaalrendement over 2015 kwam uit op 6,9%. De benchmark voor het totaal rendement, dat is de interne maatstaf die het Pensioenfonds hanteert, lag op 6,4%. De dekkingsgraad was 122% per eind 2016.

In de sectie financieringsbeleid vindt u de meest recente gegevens over de dekkingsgraad.

Jaarverslag 2016

Meer Beleid

Financieringsbeleid

Het Pensioenfonds moet ervoor zorgen dat de pensioenen die de werkgever heeft toegezegd betaald kunnen worden, nu en in de toekomst. De dekkingsgraad is de maatstaf die hiervoor gehanteerd wordt.

Verantwoord Beleggen

Het beleid van het Pensioenfonds (SSPF) inzake verantwoord beleggen (ook wel genoemd Environmental, Social en Governance (ESG) beleid) is vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).