September 2017 zijn twee van de acht bestuursleden van SSPF vrouw. Drie bestuurleden hebben een leeftijd van boven de 60 jaar, waaronder de twee bestuursleden namens de pensioengerechtigden. Drie bestuursleden zijn jonger dan 50 jaar, waarvan één bestuurslid een leeftijd heeft van onder de 40 jaar. De vijf bestuursleden in actieve dienst bij Shell werken elk bij een ander organisatieonderdeel (businesses en functies) van de onderneming, inclusief Joint Ventures, in binnen- en buitenland. Ook de achtergrond binnen de onderneming van de gepensioneerde bestuurders is divers.

Het Verantwoordingsorgaan van SSPF bestaat medio 2017 uit drie vrouwen, waarvan twee de rollen van voorzitter en secretaris vervullen. De vier leden namens de actieve deelnemers zijn tussen de 40 en 60 jaar oud. De acht leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen zijn ouder dan 60 jaar. De ervaring en achtergrond binnen Shell van zowel de vertegenwoordigers van de actieve deelnemers als van de pensioengerechtigden is zeer divers.

In de Raad van Toezicht is één van de drie leden vrouw. Zij is tevens de voorzitter. De leden van de raad hebben een verschillende professionele en maatschappelijke achtergrond.

Naar de mening van het Bestuur is wat betreft leeftijd en geslacht al een redelijke mate van diversiteit bereikt, maar kan de diversiteit met name ten aanzien van leeftijd de komende jaren nog verder worden bevorderd. Hier wordt aandacht aan besteed bij de successieplanning. Bij vacatures in het Bestuur of Verantwoordingsorgaan wordt aan Shell respectievelijk de Centrale Ondernemingsraad van Shell in Nederland verzocht bij voordrachten van kandidaten specifiek rekening te houden met de diversiteitsnormen uit de Code Pensioenfondsen. Uitgangspunt daarbij is dat SSPF minimaal voldoet aan deze diversiteitsnormen.

Meer Beleid

Beleggingsbeleid

Bij het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds hanteert het bestuur een langetermijn beleid.

Verantwoord Beleggen

Het beleid van het Pensioenfonds (SSPF) inzake verantwoord beleggen (ook wel genoemd Environmental, Social en Governance (ESG) beleid) is vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).