Medio 2014 zijn twee van de acht bestuursleden van SSPF vrouw. Drie bestuurleden hebben een leeftijd van boven de 60 jaar. Twee bestuursleden zijn jonger dan 50 jaar. De vijf bestuursleden in actieve dienst bij Shell werken elk bij een ander organisatieonderdeel (businesses en functies) van de onderneming, inclusief Joint Ventures, in binnen- en buitenland. Ook de achtergrond binnen de onderneming van de gepensioneerde bestuurders is divers.

Het verantwoordingsorgaan van SSPF bestaat vanaf 1 juli 2014 uit drie vrouwen. De vier leden namens de actieve deelnemers zijn tussen de 40 en 60 jaar oud. De acht leden die de pensioengerechtigden vertegenwoordigen zijn ouder dan 60 jaar. De ervaring en achtergrond binnen Shell van zowel de vertegenwoordigers van de actieve deelnemers als van de pensioengerechtigden is zeer divers.

In de raad van toezicht is één van de vier leden vrouw. Zij is tevens de voorzitter. De leden van de raad hebben een verschillende professionele en maatschappelijke achtergrond.

Naar de mening van het bestuur is wat betreft leeftijd en geslacht al een redelijke mate van diversiteit bereikt. SSPF ziet het diversiteitsbeleid als een groeimodel. Het beleid waarborgt een continue aandacht voor diversiteit in de fondsorganen.

juli 2014

Meer Beleid

Beleggingsbeleid

Bij het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds hanteert het bestuur een langetermijn beleid.

Verantwoord Beleggen

Het beleid van het Pensioenfonds (SSPF) inzake verantwoord beleggen (ook wel genoemd Environmental, Social en Governance (ESG) beleid) is vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).