2017

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 2e kwartaal

In het tweede kwartaal van 2017 heeft SSPF op afstand gestemd op 3.330 aandeelhoudersvergaderingen (41.387 agendapunten).

Bij 1.867 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 28 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij zes vergaderingen. In de overige 1.428 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 266 ondernemingen gesproken over een reeks van 613 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

augustus 2017

stemrapport 2e kwartaal 2017

engagement rapport 2e kwartaal 2017
 

Uitvoering Beleid Verantwoord Beleggen - 1e kwartaal

In het eerste kwartaal van 2017 heeft SSPF op afstand gestemd op 745 aandeelhoudersvergaderingen (6.795 agendapunten).

Bij 358 van deze aandeelhoudersvergaderingen werd bij een of meer besluiten tegengestemd. SSPF stemde onder voorbehoud in met management bij 6 vergaderingen en onthield zich van stemmen bij 4 vergaderingen. In de overige 377 aandeelhoudersvergaderingen steunde SSPF alle besluiten van het management.

Mede namens SSPF werd door Hermes EOS met 205 ondernemingen gesproken over een reeks van 516 maatschappelijke, milieu en “verantwoord ondernemen”-onderwerpen.

mei 2017

stemrapport 1e kwartaal 2017

engagement rapport 1e kwartaal 2017

Rapportage voorgaande jaren

Meer Beleid

Beleggingsbeleid

Bij het beheer van het vermogen van het Pensioenfonds hanteert het bestuur een langetermijn beleid.

Verantwoord Beleggen

Het beleid van het Pensioenfonds (SSPF) inzake verantwoord beleggen (ook wel genoemd Environmental, Social en Governance (ESG) beleid) is vastgelegd in de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN).