Meer Contact, adres en route

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF)

De officiële naam van het Pensioenfonds is: Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF). Het is een stichting naar Nederlands recht, statutair gevestigd aan de Carel van Bylandtlaan 30, 2596 HR Den Haag. SSPF is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41151226.