AFM

AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Een andere, specifieke taak is het houden van toezicht op de manier waarop pensioenuitvoerders informatie verstrekken.

AOW LEEFTIJD

Bent u in of na 1948 geboren? Dan gaat ook uw AOW-leeftijd omhoog. Vul uw geboortedatum in om precies te zien wanneer u recht heeft op AOW.

BELASTINGDIENST

De belastingdienst, ook wel fiscus genoemd, is een overheidsorgaan dat de heffing en inning van belasting voor een staat verzorgt.

De Nederlandse rijksbelastingdienst valt organisatorisch onder het Ministerie van Financiën.

DNB

DNB houdt financieel toezicht op de in Nederland werkzame pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

MIJN PENSIOENOVERZICHT

Op 'mijnpensioenoverzicht.nl' kunt u zien bij welke pensioenuitvoerders u pensioen hebt opgebouwd en wat de hoogte daarvan is. De Stichting Pensioenregister verzamelt uw pensioengegevens bij de Sociale Verzekeringsbank en pensioenuitvoerders zodat u een eenvoudig overzicht hebt. Om uw privacy te waarborgen, kunt u alleen inloggen via DigiD. Het register heeft geen commerciele motieven.

RIJKSOVERHEID

Informatie van de Rijksoverheid, met links naar alle ministeries, waaronder:

  • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), waar u uitleg vindt over de Algemene Ouderdomswet (AOW) en de nabestaandenuitkering Anw.
  • Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) voor informatie over scheiden en verevening van het ouderdomspensioen.

Rijksoverheid Groot Brittannië

Informatie van de Rijksoverheid in Groot Brittannië. Op deze site kunt u onder andere het Brits staatspensioen aanvragen.

SNPS

Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS) is het pensioenfonds voor werknemers van Shell die Nederland als 'base country' hebben en op of na 1 juli 2013 in dienst van Shell zijn getreden en/of meedoen aan de Shell netto pensioenregeling.

SVB

De SVB voert een aantal regelingen uit, waaronder de AOW voor mensen vanaf 65 jaar. Voor meer informatie over de uitvoering van de AOW.

VOEKS

Voeks is de Vereniging van Oud-Employés der "Koninklijke/Shell".

WIJZER IN GELDZAKEN

Wijzeringeldzaken.nl is de wegwijzer naar betrouwbare informatie over jouw geldzaken. Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Rijksoverheid en partners en heeft geen commerciele motieven.