De brochures 'Het jaar in het kort' bevatten een ingekort overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen en cijfers in een bepaald jaar.

Als u een van de onderstaande uitgaven liever per post wilt ontvangen, stuurt u ons dan een e-mail met uw naam en adres en de naam van de betreffende uitgave. U kunt ook bellen met een van onze contactpersonen.