Per 17 oktober 2014 is de heer W.A.H. Baljet benoemd tot lid van de Raad van Toezicht voor een periode van vier jaar.