Voorwaardelijke indexatie 2014

Het bestuur heeft besloten om het ouderdomspensioen en het partnerpensioen met ingang van 1 juli 2014 te verhogen met 0,4%. Ook het ‘gekozen’ tijdelijk pensioen onder Reglement V en VI wordt per 1 juli 2014 met 0,4% verhoogd. De prijsontwikkeling over de periode van maart 2013 tot maart 2014 was 0,4%. Daarmee is onze ambitie gerealiseerd.

Inhaalindexatie 

Per 1 juli 2012 is, in lijn met het Indexatiebeleid, geen indexatie toegekend. De gemiste indexatie bedroeg 2,2%. In het indexatiebeleid is opgenomen dat als de financiële middelen dat toestaan, het bestuur kan besluiten om in het verleden niet (geheel) toegekende indexaties (gedeeltelijk) in te halen. 

Het bestuur heeft besloten om per 1 juli 2014 de helft van de in 2012 niet toegekende indexatie vanaf 1 juli 2014 alsnog toe te kennen. Bij dit besluit tot een gedeeltelijke inhaalindexatie hebben verschillende overwegingen meegespeeld. Het nog openstaande deel van de in 2012 niet toegekende indexatie kan tot en met 2017 alsnog geheel of gedeeltelijk worden worden toegekend, als de financiële positie van het Pensioenfonds dat toestaat. In de indexatiebrief die alle pensioengerechtigden en gewezen deelnemers binnenkort ontvangen vindt u alle informatie over de aanpassingen per 1 juli 2014.

U vindt alle voorwaardelijke indexaties over de afgelopen 10 jaar in het historisch overzicht in de brochure ‘2013 in het kort’.