Dit nieuwe informatieblad is voor u van belang als uw pensioenleeftijd dichterbij komt en u een aantal keuzes kunt maken. Deze keuzes hebben te maken met het moment waarop u wilt stoppen met werken en met de hoogte van uw pensioen. In het informatieblad vindt u meer uitleg over de verschillende keuzemogelijkheden.

Via onderstaande link kunt u het informatieblad 'pensioenkeuzes' downloaden en eventueel uitprinten.