Deze aspecten scoren, net als vorig jaar, positief op alle onderdelen. De actieve deelnemers gaven gemiddeld een 7,4 (2012: 7,3) en de pensioengerechtigden gaven zelfs een 8,2 (2012: 8,1).  Deze scores zijn hoger dan het landelijke gemiddelde. In deze tijd waarin pensioenen vaak in het nieuws komen en er voortdurende wettelijke onduidelijkheid over pensioenen is, zijn we blij met deze uitslag.

Uit het BOP onderzoek is naar voren gekomen dat de verschillende informatiemiddelen, zoals nieuwsbrieven, brochures, pensioenoverzicht en ‘het jaar in het kort’, goed worden gelezen. Ook het vertrouwen in het Pensioenfonds is hoog. Verder blijkt dat hoe ouder deelnemers zijn, des te meer geïnteresseerd ze zijn in hun pensioen en hoe tevredener ze zijn over de dienstverlening.

We willen iedereen die de enquête heeft ingevuld bedanken voor de medewerking.