In dit Pensioenoverzicht zijn de pensioenaanspraken opgenomen volgens het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), behalve ‘factor A’. Deelnemers ontvangen omstreeks 1 maart 2014 een aparte brief met de factor A (het bedrag van hun jaarlijkse pensioenaangroei) per 31 december 2013.