Het BOP onderzoek start op 8 oktober 2014 en wordt online uitgevoerd onder een steekproef van actieve deelnemers en pensioengerechtigden. Medewerkers ontvangen hiervoor op hun Shell e-mail adres een bericht van TNS NIPO met een uitnodiging om mee te doen aan dit online onderzoek. Pensioengerechtigden ontvangen een brief.

Wij stellen het zeer op prijs als u de moeite wilt nemen om de enquête in te vullen.

Met de resultaten van dit onderzoek kan SSPF zijn communicatie en dienstverlening verder verbeteren en door jaarlijks deel te nemen kan het effect van de communicatie-inspanningen in de tijd zichtbaar worden gemaakt.