Nieuwsbrief december 2015

11-dec-2015

Binnenkort ontvangen deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers een nieuwsbrief van het Pensioenfonds. In deze nieuwsbrief staat onder meer informatie over het ALM-beleid, een interview met nieuw bestuurslid Frank Lemmink en een bericht over de verschuiving van het moment van indexatie voor de pensioenen van pensioengerechtigden en gewezen deelnemers.

Even snel uw pensioen checken? Wel zo makkelijk!

5-nov-2015

Op Mijnpensioenoverzicht.nl staat een overzicht van al uw pensioenen die u nog gaat ontvangen. U vindt daar, naast uw SSPF pensioen, ook het pensioen dat u hebt opgebouwd bij eventuele eerdere werkgever(s) plus de AOW van de overheid. Bedragen van de Shell netto pensioenregeling zijn hier nog niet opgenomen.

Nieuwsbrief september 2015

4-sep-2015

Binnenkort ontvangen deelnemers, pensioengerechtigden en gewezen deelnemers een Nieuwsbrief van het Pensioenfonds. In deze nieuwsbrief staat onder meer informatie over de AOW –leeftijd die versneld omhoog gaat, een interview met bestuurslid Caroline Hes en uitleg over het nieuwe Pensioen 1-2-3.

SSPF doet mee met het ‘BOP’ onderzoek 2015

1-sep-2015

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) doet dit jaar voor de vierde maal mee met het zogeheten ‘BOP’ onderzoek. BOP staat voor: Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. BOP is een initiatief van de pensioensector en geeft een landelijke vergelijking van de manier waarop pensioenfondsen communiceren. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door TNS NIPO. Via dit onderzoek verkrijgt het Pensioenfonds een beoordeling over de communicatie en dienstverlening.

Herstelplan SSPF

28-aug-2015

Per 1 januari 2015 geldt een nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK). Het nFTK is onderdeel van de Pensioenwet. In het nFTK zijn de wettelijke financiële eisen voor pensioenfondsen vastgelegd.

De tijd van je leven

23-jul-2015

Vorig jaar oktober is de campagne ‘de tijd van je leven’ (www.detijdvanjeleven.nl) van start gegaan om het vertrouwen van jongere deelnemers in de pensioensector te vergroten. Nu wordt de campagne geïntensiveerd om nog meer jongeren te bereiken en aan zich te binden.

Indexatie per 1 juli 2015

7-jul-2015

Het Pensioenfonds (SSPF) probeert ieder jaar de premievrije en ingegane pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Wij gebruiken daarvoor de stijging van het ‘afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit noemen wij onze ambitie. Jaarlijks besluit het bestuur van het Pensioenfonds of indexatie van de pensioenen plaatsvindt en hoeveel deze indexatie dan bedraagt.

‘2014 in het kort’ beschikbaar

8-mei-2015

De brochure ‘2014 in het kort’ is digitaal beschikbaar op deze site. In deze brochure worden de gang van zaken bij het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar belicht.

Shell Pensioenfonds publiceert Jaarverslag 2014

4-mei-2015

Het Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft zijn Jaarverslag over 2014 gepubliceerd. Het afgelopen jaar werd een beleggingsresultaat van 13,4% behaald. De dekkingsgraad daalde van 131% naar 124% en het vermogen van het Pensioenfonds nam toe tot EUR 25.256 miljoen op 31 december 2014. Naast een reguliere indexatie van 0,4% werd ook de in 2012 niet toegekende indexatie van 2,2% voor de helft ingehaald.

AOW-leeftijd versneld omhoog

2-apr-2015

De Tweede Kamer is akkoord met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. De versnelling betreft een afspraak uit het regeerakkoord uit 2012. Die versnelling heeft tot gevolg dat de AOW-leeftijd in 2018 uitkomt op 66 jaar. In 2021 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar. Daarna bepaalt de ontwikkeling van de levensverwachting of er een verdere verhoging van de AOW-leeftijd komt.

De middelloonregeling in beeld

19-mrt-2015

In de video op deze website krijgt u in slechts enkele minuten een goed beeld van wat de middelloonregeling inhoudt. Wat gebeurt er als uw salaris stijgt en hoe blijft uw opgebouwde pensioen waardevast?

Wettelijke veranderingen per 1 januari 2015

1-jan-2015

Per 1 januari 2015 is de pensioenregeling van SSPF veranderd, als gevolg van nieuwe wettelijke pensioenregels. De wetgever heeft deze maatregelen genomen om de pensioenopbouw in Nederland verder te versoberen. Voor Shell blijft het van belang om een goed pensioen te kunnen bieden. Shell heeft maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2015 biedt.

Meer u ontvangt Informatie en nieuws

Nieuws

Nieuwsberichten van het Pensioenfonds

Contact, adres en route

Hebt u vragen, wilt u meer weten of zoekt u om een andere reden contact met het Pensioenfonds? Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen hebt.