Door deze verhoging kan een zogeheten ‘AOW-gat’ ontstaan als u voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat of bent gegaan. De overheid heeft een ‘overbruggingsregeling AOW’ in het leven geroepen voor mensen die door het AOW-gat in financiële problemen komen.

Die regeling moet voorkomen dat mensen in de periode tussen 65 jaar en de verhoogde AOW-leeftijd te sterk achteruitgaan in inkomen. Alleenstaanden met een inkomen tot 200% van het wettelijk minimumloon en samenwonenden met maximaal 300% van het minimumloon kunnen een uitkering op minimumniveau aanvragen.

Deze regeling loopt nu nog tot 2019. De overheid heeft aangegeven naar een verlenging tot 2023 te kijken.

Voor meer informatie en de voorwaarden van de overbruggingsregeling AOW, kunt u de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) raadplegen: