Om te weten of een pensioenfonds voldoende buffers heeft om schommelingen in het vermogen ten opzichte van de verplichtingen te kunnen opvangen, moet volgens de regels van het nFTK naar de zogenoemde ‘beleidsdekkingsgraad’ worden gekeken. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraden over de afgelopen 12 maanden en moet minimaal gelijk zijn aan de wettelijk vereiste dekkingsgraad.

Door de invoering van het nFTK is er per 1 juli 2015 een zeer gering reservetekort onstaan. De beleidsdekkingsgraad ligt met 124% net onder de vereiste dekkingsgraad. De wettelijke regels bepalen dat een fonds bij een reservetekort een herstelplan moet opstellen. Het Pensioenfonds heeft zo’n herstelplan opgesteld en ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Het Bestuur van het Pensioenfonds ziet geen reden tot zorg en neemt geen bijzondere maatregelen. Het herstelplan laat zien dat de beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds op basis van het bestaande beleid naar verwachting binnen twee jaar tot het vereiste niveau herstelt.

Vanzelfsprekend houdt het Bestuur de ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend in de gaten. Deze zijn vooralsnog geen reden om het herstelplan aan te passen.