De brochure gaat ook per post naar deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden.

Via onderstaande link kunt u de digitale versie bekijken.