De meerderheid van de salarisgroepen van Shell Nederland is per 1 februari 2015 met 1% verhoogd. Dit betekent dat al uw opgebouwde pensioenaanspraken tot 1 februari 2015 met 1% worden verhoogd.