Voorwaardelijke indexatie 2015

Het bestuur heeft besloten om het ouderdomspensioen en het partnerpensioen met ingang van 1 juli 2015 te verhogen met 0,2%. Ook het ‘gekozen’ tijdelijk pensioen onder Reglement V en VI wordt per 1 juli 2015 met 0,2% verhoogd. De prijsontwikkeling over de periode van maart 2014 tot maart 2015 was 0,2%. Daarmee is onze ambitie gerealiseerd.

Inhaalindexatie

In lijn met het indexatiebeleid is in 2012 geen indexatie toegekend. De gemiste indexatie bedroeg 2,2%. Als de financiële middelen dat toestaan kan het bestuur besluiten dat in het verleden niet toegekende of slechts gedeeltelijk niet toegekende indexaties (gedeeltelijk) worden ingehaald. In 2014 is de helft van de in 2012 niet toegekende indexatie alsnog toegekend. In 2015 staat de financiële positie van het Pensioenfonds inhaalindexatie niet toe. Het bestuur heeft daarom besloten per 1 juli 2015 geen inhaalindexatie toe te kennen.

Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers hebben inmiddels de indexatiebrief ontvangen. Daarin is alle informatie over de aanpassingen per 1 juli 2015 opgenomen.

U vindt alle voorwaardelijke indexaties over de afgelopen 10 jaar in het historisch overzicht in de brochure ‘2014 in het kort’.