Helaas staat in de gedrukte versie die naar het huisadres van onze deelnemers wordt verstuurd een fout. In het artikel ‘Moment van jaarlijkse indexatie verschuift naar 1 februari’ op pagina 3 moet de tweede zin van de tweede alinea zijn: Voor de indexatie per 1 juli 2015 heeft het bestuur gekeken naar de ontwikkeling van dit prijsindexcijfer van maart 2014 tot maart 2015. De digitale versie is correct.

Download Nieuwsbrief 14