U hebt over deze veranderingen reeds informatie ontvangen van Shell Nederland. Voor u, als deelnemer van SSPF, heeft dit twee gevolgen:

  1. De regeling van SSPF wordt een ‘middelloon plus’ regeling 
  2. U kunt tot maximaal € 92.600* bruto pensioen opbouwen.  

Als u een pensioengevend salaris hebt dat uitgaat boven deze fiscale grens, dan kunt u deelnemen aan de Shell netto pensioenregeling.  

Deelname aan de netto pensioenregeling biedt de volgende voordelen:

  • Opbouw kapitaal voor netto ouderdomspensioen en (eventueel) nabestaandenpensioen voor het salarisdeel boven de fiscale grens;
  • Verzekering van overlijdensrisico voor het salarisdeel boven de fiscale grens;
  • Verzekering voor voortzetting van de opbouw van pensioenkapitaal voor het salarisdeel boven de fiscale grens, in geval van blijvende en volledige arbeidsongeschiktheid;
  • Geen vermogensrendementheffing over gespaarde netto pensioen, maximaal gebruik box 3 vrijstelling;
  • Inleg volledig bestemd voor uw pensioen, zonder aftrek van uitvoeringskosten of winstmarges.

De pensioenaanspraken die u al hebt opgebouwd tot 1 januari 2015 in uw bestaande pensioenregeling, blijven gehandhaafd. Uw opgebouwde pensioenaanspraken worden dus niet aangetast door de overheidsmaatregelen.

*Niveau 2015