Nieuwsbrief november 2016

30-nov-2016

De nieuwsbrief van november 2016 is digitaal beschikbaar op deze site. In deze nieuwsbrief vindt u diverse artikelen over onder meer de ontwikkeling van de dekkingsgraad, de verhoging van de AOW-leeftijd en het onderzoek naar de communicatie en dienstverlening. Ook stelt Caroline Omloo, nieuw lid van het bestuur, zich voor.

Werkzaamheden uitbesteed aan Achmea

15-nov-2016

Per 1 januari 2018 gaat Syntrus Achmea Pensioenbeheer (SAPB) de pensioenadministratie en communicatie van Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) verzorgen. 

SSPF doet mee met het BOP onderzoek 2016

28-aug-2016

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) doet dit jaar voor de vijfde maal mee met het zogeheten ‘BOP’ onderzoek. BOP staat voor: Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen.

Nieuwsbrief juli 2016

15-jul-2016

De nieuwsbrief van juli 2016 is digitaal beschikbaar op deze site. In deze nieuwsbrief wordt een kijkje in de keuken van de Pensioenadministratie gegeven. Hiernaast worden de nieuwe fiscale regels voor werken naast pensioen toegelicht.

Shell Pensioenfonds publiceert Jaarverslag 2015

4-mei-2016

Het Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft zijn Jaarverslag over 2015 gepubliceerd. Het afgelopen jaar werd een beleggingsresultaat van 4,4% behaald. De beleidsdekkingsgraad bedroeg 123% en het vermogen van het Pensioenfonds nam toe tot EUR 26.036 miljoen op 31 december 2015. De ingegane pensioenen zijn per 1 juli 2015 met 0,2% verhoogd.

‘2015 in het kort’ beschikbaar

4-mei-2016

De brochure ‘2015 in het kort’ is digitaal beschikbaar op deze site. In deze brochure worden de gang van zaken bij het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar belicht.

UPO 2016 digitaal beschikbaar

31-mrt-2016

Voor deelnemers die bij SSPF pensioen opbouwen is het jaarlijks pensioenoverzicht (Uniform Pensioen Overzicht (UPO) 2016) nu digitaal beschikbaar op de pensioencalculator. Het UPO kunt u terugvinden onder ‘berichten’, bovenin aan de rechterzijde op het scherm van de calculator.

Uitbreiding voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid

18-mrt-2016

Per 1 januari 2016 zijn de voorzieningen van SSPF voor deelnemers die arbeidsongeschikt worden, uitgebreid. Tot 1 januari 2016 was enkel sprake van dekking voor deelnemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakten. Sinds 1 januari 2016 valt ook het risico op gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van 35% of hoger onder deze dekking.

UPO beschikbaar eind maart

10-mrt-2016

Dit jaar is het uniform pensioenoverzicht (UPO) per eind maart beschikbaar op de Pensioencalculator. U ontvangt hiervan bericht op uw Shell email adres.

Indexatie pensioen actieve deelnemers

1-mrt-2016

De pensioenaanspraken van actieve deelnemers groeien jaarlijks mee met de ontwikkeling van de meerderheid van de 100% schaalposities van de salarisgroepen bij Shell Nederland.

Indexatie pensioen pensioengerechtigden

1-mrt-2016

Het Pensioenfonds (SSPF) probeert ieder jaar de premievrije en ingegane pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling. Wij gebruiken daarvoor de stijging van het ‘afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit noemen wij onze ambitie. Jaarlijks besluit het bestuur van het Pensioenfonds of indexatie van de pensioenen plaatsvindt en hoeveel deze indexatie dan bedraagt.

Meer u ontvangt Informatie en nieuws

Nieuws

Nieuwsberichten van het Pensioenfonds

Contact, adres en route

Hebt u vragen, wilt u meer weten of zoekt u om een andere reden contact met het Pensioenfonds? Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen hebt.