De brochure wordt per e-mail verstuurd aan actieve deelnemers. Pensioengerechtigden ontvangen de brochure per reguliere post.

Via onderstaande link kunt u Nieuwsbrief 15 downloaden.