In 2015 stond de reflectie op de toekomst centraal nadat alle ingrijpende wijzigingen van de afgelopen jaren hun plek hadden gekregen. Door ontwikkelingen op de financiële markten daalde de beleidsdekkingsgraad in het eerste kwartaal tot net onder het vereiste niveau. Als gevolg daarvan werd er een herstelplan bij DNB ingediend. Ook gedurende de rest van het jaar was er een beperkt reservetekort. Desondanks kon het fonds toch het besluit nemen om de pensioenen van gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te indexeren in lijn met de ambitie.

Het Bestuur heeft 2015 aangegrepen om stil te staan bij de uitdagingen en risico’s voor het fonds naar de toekomst toe. Het Bestuur blijft staan voor de uitvoering van een hoogwaardige pensioenregeling op lange termijn. Om dit te kunnen realiseren heeft het Bestuur een aantal aandachtsgebieden onderkend op het terrein van governance, financiering, uitvoering, communicatie en wetgeving. Wat betreft dat laatste volgt het Bestuur met interesse de Pensioendialoog. Eventuele afschaffing van de doorsneepremie en overgang naar een individueel stelsel met collectieve elementen zouden mogelijk verregaande gevolgen voor de pensioensector en de pensioenregeling van SSPF kunnen hebben.

Deze en andere externe ontwikkelingen blijven de gemoederen van het Bestuur bezig houden en vragen om een adequate reactie. Om te kunnen inspelen op bijvoorbeeld nieuwe Europese regels en toenemende vervlechting van collectieve arbeidspensioenen en individuele oudedagsvoorzieningen, blijft het Bestuur werken aan de eigen geschiktheid en speelt het een actieve rol in het over het voetlicht brengen van datgene wat in het belang van het fonds en haar deelnemers is.