Deelnemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, en van wie om die reden het dienstverband geheel of gedeeltelijk is beëindigd, ontvangen een arbeidsongeschiktheidspensioen vanuit SSPF. De hoogte van dit pensioen is onder meer afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage.

Verder wordt voor deelnemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken de premie voor het pensioen bij SSPF doorbetaald tot aan het reglementaire maximum, op basis van het arbeidsongeschiktheidspercentage (premievrijstelling).

Meer details zijn beschikbaar op de website en in het reglement van SSPF.