Wat staat er in het UPO 2016?

Het UPO 2016 geeft duidelijkheid over de pensioenuitkering bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In het UPO staat ook wat een eventuele partner en/of kinderen krijgen als de deelnemer komt te overlijden. Het UPO wordt elk jaar verstrekt en alle pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland gebruiken hetzelfde overzicht. Bedragen in het UPO 2016 zijn berekend per 31 december 2015.