SSPF doet mee met het ‘BOP’ onderzoek 2017

28-aug-2017

Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF) doet dit jaar voor de zesde maal mee met het zogeheten ‘BOP’ onderzoek. BOP staat voor: Benchmark Onderzoeksplatform Pensioenfondsen. BOP is een initiatief van de pensioensector en geeft een landelijke vergelijking van de manier waarop pensioenfondsen communiceren. Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd door TNS NIPO. Via dit onderzoek verkrijgt het Pensioenfonds een beoordeling over de communicatie en dienstverlening.

Shell Pensioenfonds publiceert Jaarverslag 2016

11-mei-2017

Het Shell Pensioenfonds (SSPF) heeft zijn Jaarverslag over 2016 gepubliceerd. Het afgelopen jaar werd een positief beleggingsresultaat van 6,9% behaald. De beleidsdekkingsgraad bedroeg 116% en het vermogen van het Pensioenfonds nam toe tot EUR 27.336 miljoen op 31 december 2016. De ingegane pensioenen zijn per 1 februari 2016 met 0,1% verhoogd.

‘2016 in het kort’ beschikbaar

11-mei-2017

De brochure ‘2016 in het kort’ is digitaal beschikbaar op deze site. In deze brochure worden de gang van zaken bij het Pensioenfonds en de belangrijkste cijfers over het afgelopen jaar belicht.

Indexatie pensioengerechtigden

1-mrt-2017

Het Pensioenfonds (SSPF) probeert ieder jaar de premievrije en ingegane pensioenen te verhogen met de prijsontwikkeling.

Indexatie pensioen actieve deelnemers

1-mrt-2017

De pensioenaanspraken van actieve deelnemers groeien jaarlijks mee met de ontwikkeling van de meerderheid van de 100% schaalposities van de salarisgroepen bij Shell Nederland. 

Naar één reglement voor iedereen

6-jan-2017

Zoals u hebt kunnen lezen in de nieuwsbrief van november 2016, zijn per 1 januari 2017 alle pensioenregelingen van SSPF in één reglement ondergebracht. Vanaf deze datum geldt Reglement VI voor alle deelnemers, pensioengerechtigden en ex-medewerkers met een pensioen van SSPF. Hiermee zijn verschillende administratieve vereenvoudigingen doorgevoerd. Meer informatie hierover vindt u in de nieuwsbrief van november 2016.

Meer u ontvangt Informatie en nieuws

Nieuws

Nieuwsberichten van het Pensioenfonds

Contact, adres en route

Hebt u vragen, wilt u meer weten of zoekt u om een andere reden contact met het Pensioenfonds? Wij helpen u graag verder als u vragen of opmerkingen hebt.