Per 1 februari 2017 zijn de salarisgroepen bij Shell Nederland niet verhoogd. Dit betekent dat ook uw opgebouwde pensioenaanspraken per die datum niet zijn verhoogd.