Wij gebruiken daarvoor de stijging van het ‘afgeleide prijsindexcijfer alle huishoudens’, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dit noemen wij onze ambitie. Jaarlijks besluit het bestuur van het Pensioenfonds of indexatie van de pensioenen plaatsvindt en hoeveel deze indexatie dan bedraagt. 

Voorwaardelijke indexatie 2017

Het Bestuur van het Pensioenfonds heeft besloten om de ingegane pensioenen en de premievrije pensioenaanspraken die voorwaardelijk geïndexeerd worden, met ingang van 1 februari 2017 te verhogen met 0,6%. De stijging van het afgeleide prijsindexcijfer was 0,6% en met de verhoging van 0,6% is onze ambitie gerealiseerd.

Geen inhaalindexatie

In lijn met het indexatiebeleid is in 2012 geen indexatie toegekend. In 2014 is een gedeelte toegekend (zie onderstaand overzicht). Als de financiële middelen dat toestaan kan het Bestuur besluiten dat in het verleden (gedeeltelijk) niet toegekende indexaties (gedeeltelijk) worden ingehaald. De financiële positie van het Pensioenfonds staat dat op dit moment echter niet toe. Het Bestuur heeft daarom besloten per 1 februari 2017 geen inhaalindexatie toe te kennen

Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers hebben inmiddels de indexatiebrief ontvangen. Daarin is alle informatie over de aanpassingen per 1 februari 2017 opgenomen. 

U vindt alle voorwaardelijke indexaties over de afgelopen 10 jaar in het historisch overzicht in de brochure ‘Jaar in het kort’.