In het nieuwe Reglement VI per 1 januari 2017 zijn naast de administratieve vereenvoudigingen nog enkele andere wijzigingen doorgevoerd. 

Aanvullend partnerpensioen op risicobasis

Een van de wijzigingen betreft het aanvullend partnerpensioen. Vanaf 1 januari 2017 wordt dit om fiscale redenen niet langer opgebouwd, maar op risicobasis verzekerd. Deze wettelijke aanpassing geldt alleen voor de toekomst en heeft geen invloed op het al opgebouwde aanvullend partnerpensioen vóór deze datum. De dekking van het aanvullend partnerpensioen blijft ongewijzigd zo lang u bij Shell in dienst bent. De aanpassing heeft echter wel consequenties als u bij Shell uit dienst gaat. Meer informatie vindt u in artikel 10.1.3 van Reglement VI.

AOW-leeftijd niet langer gemaximeerd op 67 jaar

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden. Vanaf 2023 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. In lijn hiermee is in Reglement VI de AOW-leeftijd voor pensioenen die nog moeten ingaan, niet langer gemaximeerd op 67 jaar. 

Via onderstaande link kunt u Reglement VI downloaden.

Reglement VI