2016 was een jaar van koers houden en voortgang maken op de strategische agenda van het Bestuur van SSPF. Ondanks het positieve beleggingsrendement leidde de dalende rente per saldo tot aanhoudende druk op de dekkingsgraad. Deze raakte verder verwijderd van het vereiste niveau. Desondanks was er nog ruimte om de ingegane pensioenen te indexeren, bepaald geen vanzelfsprekendheid in het huidige tijdperk. Het Bestuur is er alles aan gelegen om de doelstelling van een goed geïndexeerd pensioen te blijven waarmaken.

Een uitgebreide studie naar de hoogte van de premie en hoe die wordt vastgesteld leidde tot een nieuwe, toekomstbestendige premiemethodiek. De feitelijke premie daalde daardoor maar beweegt voortaan mee met de loonontwikkeling bij Shell in Nederland en met de gemiddelde leeftijd van de actieve deelnemers.

Het meerjarenproject om de pensioenadministratie te vereenvoudigen is gerealiseerd. Dit is een voorwaarde om de pensioenadministratie en communicatie activiteiten op een beheerste manier te kunnen uitbesteden vanaf 2018. Na een gedegen marktverkenning en een uitgebreid proces, is hiervoor Syntrus Achmea Pensioenbeheer geselecteerd. Deze is al de externe dienstverlener voor Shell Nederland Pensioenfonds Stichting (SNPS). Hierdoor kan voor de deelnemers een ‘one-stop-shop’ worden gecreëerd, met overzicht over zowel bruto als netto pensioenaanspraken. Dit draagt bij aan de doelstelling van het Bestuur om deelnemers centraal te stellen en hen te helpen bij het plannen voor later.