Beleid

De Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) vormt de basis voor het beleid dat het Pensioenfonds voert. Het bestuur stelt de ABTN vast. Uitgangspunt is om op basis van een solide beleid, de pensioenregeling zo goed mogelijk uit te voeren.

Bestuursbureau en uitvoering

Shell Pensioenbureau Nederland B.V. (SPN) is het bestuursbureau van het Pensioenfonds.

SPN heeft de dagelijkse leiding van het Pensioenfonds, voert de pensioenregeling uit en ondersteunt en adviseert het bestuur over governance, actuariële zaken, vermogens- en risicobeheer en pensioenstrategie. Het bestuur blijft eindverantwoordelijk.

Vermogensbeheer

Shell Asset Management Company B.V. (SAMCo) beheert het vermogen van het Pensioenfonds. Ook adviseert SAMCo het bestuur over het beleggingsbeleid.

Meer Pensioenfonds - structuur en organisatie