Wet versterking bestuur pensioenfondsen

Per 1 juli 2014 is de wet versterking bestuur pensioenfondsen ingegaan. Deze wet stelt eisen aan de manier waarop pensioenfondsen worden bestuurd. Een van de doelen van deze wet is een goede vertegenwoordiging van belanghebbenden. Daarnaast stuurt de wet aan op stroomlijning van de organen en taken van pensioenfondsen, vergroting van de deskundigheid en versterking van het interne toezicht.

Code Pensioenfondsen

Naast de nieuwe wet is er ook de nieuwe Code Pensioenfondsen. Deze is ingegaan per 1 januari 2014. De code bevat normen om pensioenfondsen beter te laten functioneren. Als pensioenfondsen afwijken van de normen, moeten ze uitleggen waarom ze dat doen. Zo wordt de manier waarop pensioenfondsen worden bestuurd transparanter gemaakt.

Goed pensioenfondsbestuur

Goed pensioenfondsbestuur houdt in dat het bestuur geschikt is. Het zorgt ervoor dat de pensioenregeling goed en zorgvuldig wordt uitgevoerd. Ook is het belangrijk dat alle belanghebbenden zich op evenwichtige wijze door het bestuur vertegenwoordigd kunnen voelen. Daarnaast moet het gevoerde beleid helder en transparant zijn. Verder moet het bestuur elk jaar verantwoording afleggen aan een verantwoordingsorgaan. Dit verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van werkgever, werknemers en pensioengerechtigden. Tenslotte moet het Pensioenfonds intern toezicht geregeld hebben.

Meer Pensioenfonds - structuur en organisatie