Deze informatie wordt gebruikt om het gebruik van de site te monitoren en de verdere ontwikkeling van de site te bevorderen. Het gebruik van deze informatie leidt er niet toe dat identificeerbare persoonsgegevens worden verzameld of opgeslagen.

Wanneer u contact met ons opneemt, zijn wij gerechtigd informatie zoals uw naam, postadres, e-mail adres, en andere informatie die u ons gezonden heeft, op te slaan. Dergelijke informatie zal worden gebruikt om u, indien nodig, een antwoord te kunnen sturen.

De beheerder van de gegevens is Stichting Shell Pensioenfonds, Postbus 65, 2501 CB Den Haag.