Als u de waarde van uw Shell-pensioen hebt meegenomen naar een nieuwe werkgever (‘waardeoverdracht’), dan hebt u geen pensioenaanspraken meer bij het Pensioenfonds.

In Deze Rubriek

Uw pensioenkeuzes

Als u uit dienst bent gegaan, kunt u uw uitgesteld pensioen ook eerder laten ingaan, vanaf 55 jaar.