Uw uitgesteld pensioen bestaat uit de pensioenaanspraken die u bij het Pensioenfonds hebt opgebouwd tot aan de datum waarop u uit dienst ging. Op die datum stopte u met pensioen opbouwen bij Shell, maar ook met het betalen van pensioenpremies aan het Pensioenfonds. Uw pensioenaanspraken heten daarom ook wel ‘premievrije aanspraken’.

Hoe uw pensioen wordt geïndexeerd kunt u lezen in de hoofdlijnen van het indexatiebeleid

Ouderdomspensioen

Als eerste hebt u een premievrije aanspraak op ouderdomspensioen. De hoogte daarvan hangt af van het aantal pensioenjaren dat u hebt opgebouwd en uw salaris toen u uit dienst ging.

Het ouderdomspensioen gaat in op uw reglementaire pensioendatum (dat wil zeggen de datum volgens het voor u geldende reglement). Als uw pensioen eerder dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd ingaat en u blijft nog doorwerken, dan heeft de combinatie van uw pensioenuitkering met ander inkomen uit een dienstbetrekking of uit een andere economische activiteit geen fiscale gevolgen. Met andere woorden: als u voor 1 januari 2006 bij Shell uit dienst bent gegaan en uw Shell pensioen gaat eerder dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd in, dan kunt u zonder fiscale gevolgen blijven werken tot uw huidige pensioenleeftijd (meestal 67 jaar).

Lees hier het standpunt van de belastingdienst.

U kunt ook kiezen om uw uitgestelde pensioen eerder te laten ingaan. In bepaalde gevallen kunt u de ingangsdatum van uw premievrije pensioen ook uitstellen.

Als uw uitgesteld pensioen is toegekend na 1 juli 1996 kunt u, vlak voor uw pensioen ingaat, daarnaast nog andere keuzes maken.

Partner- en wezenpensioen

Als u een partner hebt, dan heeft uw partner mogelijk een premievrije aanspraak op een partnerpensioen. En eventuele kinderen hebben een premievrije aanspraak op wezenpensioen. Deze aanspraken zijn van belang als u overlijdt.

Op het overzicht dat u jaarlijks van het Pensioenfonds ontvangt, staan de aanspraken op ouderdomspensioen en partnerpensioen vermeld.

Ontvangt u geen jaarlijks overzicht van uw pensioenaanspraken? Neemt u dan contact op met het Pensioenfonds.

Meer Shell Pensioenfonds

Uw pensioenkeuzes

Als u uit dienst bent gegaan, kunt u uw uitgesteld pensioen ook eerder laten ingaan, vanaf 55 jaar.