Uw uitgesteld pensioen eerder laten ingaan

U kunt éénmalig kiezen om uw uitgesteld pensioen eerder te laten ingaan dan op de voor u geldende reglementaire pensioendatum. Dat kan op zijn vroegst vanaf 55 jaar en nadat u minimaal 6 maanden bij Shell uit dienst bent.

Uw uitgesteld pensioen deels eerder laten ingaan (deeltijdpensioen)

U kunt er ook voor kiezen om deels uw uitgesteld pensioen eerder te laten ingaan dan op de voor u geldende reglementaire pensioendatum. Dit kan op zijn vroegst vanaf 55 jaar en nadat u minimaal 6 maanden bij Shell uit dienst bent. 

Uw uitgesteld pensioen (gedeeltelijk) later laten ingaan

In bepaalde gevallen kunt u de ingangsdatum van uw premievrije pensioen ook (gedeeltelijk) uitstellen. Bijvoorbeeld omdat u dan nog werkt.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Pensioenfonds.

Partnerpensioen of ouderdomspensioen uitruilen

U kunt kiezen voor een andere verhouding tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen. Dit heet ‘uitruilen' of omzetting. De hoogte van uw totale pensioenaanspraak verandert hierdoor niet.

U kunt u éénmalig kiezen voor het uitruilen van partnerpensioen of ouderdomspensioen. Uiterlijk 2 maanden voordat uw uitgesteld pensioen ingaat moet u uw keuze doorgeven aan het Pensioenfonds. Daarvoor gebruikt u het formulier 'Definitieve pensioenkeuzes'. 

Formulier 'Definitieve pensioenkeuzes'

u wilt gebruikmaken van een of meer pensioenkeuzes

Variabel pensioen: hoog/laag of laag/hoog

U kunt uiterlijk 2 maanden voordat uw uitgesteld pensioen ingaat kiezen voor ‘variabel pensioen’: ook wel hoog/laag of laag/hoog constructie genoemd. Als u kiest voor variabel pensioen verandert de hoogte van uw totale pensioenaanspraak niet. U kiest dan voor een andere verdeling van het pensioen in de tijd.

Hoog/laag

Als u besluit om hoog/laag te kiezen, ontvangt u de eerste jaren van uw pensioen een hoger ouderdomspensioen. Na afloop van die periode ontvangt u verder een lager ouderdomspensioen.

Andersom kan ook: eerst tijdelijk een lager en daarna een hoger ouderdomspensioen (laag/hoog). Het partnerpensioen varieert niet mee met de hoogte van het ouderdomspensioen. 

U kunt u éénmalig kiezen voor variabel pensioen. Uiterlijk 2 maanden voordat uw uitgesteld pensioen ingaat moet u uw keuze doorgeven aan het Pensioenfonds. Daarvoor gebruikt u het formulier 'Definitieve pensioenkeuzes'.

Meer Shell Pensioenfonds