Gedeeltelijk met pensioen

Het kan zijn dat u, in plaats van in één keer volledig met pensioen te gaan, u liever geleidelijk uw uitgesteld pensioen wilt laten ingaan. In de pensioenregeling die in Reglement V en VI is vastgelegd, is het mogelijk om het uitgesteld pensioen gedeeltelijk vanaf 55 jaar te laten ingaan.

Hoe werkt het?

Als u een uitgesteld pensioen hebt, zijn er twee mogelijkheden: 

  • Als u niet hebt overgedragen: u bent nog in dienst bent bij Shell en u hebt een uitgesteld pensioen onder Reglement V. 
  • U bent uit dienst van Shell en u hebt een uitgesteld pensioen.

U wilt graag deels dit uitgesteld pensioen in betaling laten gaan; u gaat dan met deeltijdpensioen. Dit kan op zijn vroegst vanaf 55 jaar. Voorwaarde is wel dat het deel van het uitgesteld pensioen dat ingaat 20% óf 40% óf 50% is.

Als u niet hebt overgedragen en met deeltijdpensioen bent, kunt u niet méér gaan werken bij Shell. U kunt wel uw deeltijdpercentage verhogen tot maximaal 50%. Op uw pensioengerechtigde leeftijd gaat u vervolgens volledig met pensioen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw pensioeninkomen per jaar lager. Dat geldt ook voor deeltijdpensioen. Dus wanneer u kiest voor deeltijdpensioen, zal uw ouderdomspensioen vanaf uw pensioengerechtigde leeftijd lager zijn. 

Fiscale gevolgen deeltijdpensioen en werken

Als u eerder dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd met deeltijdpensioen gaat en u bent van plan om weer te gaan werken of te blijven werken, kan de combinatie van uw pensioenuitkering met ander inkomen uit een dienstbetrekking of uit een andere economische activiteit fiscale gevolgen hebben. De belastingdienst kan in zo’n geval de pensioenregeling ‘onzuiver’ verklaren en belasting heffen over de ‘economische waarde’ van uw totale pensioenaanspraak, met daarbovenop eventueel een rente van 20%. Het Pensioenfonds raadt u aan hierover advies te vragen bij de belastingdienst of een belastingconsulent.

Lees hier het standpunt van de belastingdienst.

Aanvragen: uitgesteld pensioen gedeeltelijk eerder laten ingaan

Uiterlijk 2 maanden voor u het deeltijdpensioen wilt laten ingaan, moet u dit laten weten aan het Pensioenfonds. Daarvoor gebruikt u het formulier 'uitgesteld pensioen gedeeltelijk eerder laten ingaan & pensioenkeuzes'. Hierop geeft u aan wanneer u uw uitgesteld pensioen gedeeltelijk wilt laten ingaan.

Formulier 'Uitgesteld pensioen gedeeltelijk eerder laten ingaan & pensioenkeuzes'

u hebt een uitgesteld pensioen en wilt dit gedeeltelijk eerder dan de reglementaire pensioendatum laten ingaan. Ook kunt u hier uw pensioenkeuzes aangeven.

Tijdelijk ouderdomspensioen tot AOW-leeftijd

Als u voor uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, uw uitgesteld pensioen gedeeltelijk wilt laten ingaan, kunt u kiezen voor een tijdelijk ouderdomspensioen (TOP) om het AOW-gat te overbruggen. Dit betaalt u uit uw opgebouwde ouderdomspensioen. Het tijdelijk pensioen wordt uitgekeerd tot aan uw AOW-leeftijd.

Gaat u met deeltijdpensioen, dan mag een tijdelijk pensioen niet hoger zijn dan de AOW voor een echtpaar, vermenigvuldigd met het percentage waarvoor u met pensioen gaat.

Andere keuzemogelijkheden

Er zijn ook andere keuzemogelijkheden. Hiervan kunt u gebruik maken op het moment dat u volledig met pensioen gaat.

Meer Shell Pensioenfonds