Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat bouwt u minder pensioenjaren op en moet het pensioen over een groter aantal jaren worden uitbetaald. Het pensioen per jaar wordt daardoor lager. In de tabellen op deze site kunt u de gevolgen voor uw opgebouwde pensioenaanspraken vinden.

Fiscale gevolgen pensioen eerder laten ingaan en werken

U mag u uw uitgesteld pensioen alleen volledig eerder in laten gaan onder de voorwaarde dat u met pensioen gaat en dus stopt met werken.

Als u eerder dan vijf jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat en u bent van plan om weer te gaan werken of te blijven werken, kan de combinatie van uw pensioenuitkering met ander inkomen uit een dienstbetrekking of uit een andere economische activiteit fiscale gevolgen hebben. De belastingdienst kan in zo’n geval de pensioenregeling ‘onzuiver’ verklaren en belasting heffen over de ‘economische waarde’ van uw totale pensioenaanspraak, met daarbovenop eventueel een rente van 20%. Het Pensioenfonds raadt u aan hierover advies te vragen bij de belastingdienst of een belastingconsulent.

Lees hier het standpunt van de belastingdienst.

Aanvragen: uitgesteld pensioen eerder laten ingaan

Uiterlijk 2 maanden voor u het pensioen vervroegd wilt laten ingaan, moet u dit laten weten aan het Pensioenfonds. Daarvoor gebruikt u het formulier 'uitgesteld pensioen volledig eerder laten ingaan'. Hierop geeft u aan wanneer u uw uitgesteld pensioen wilt laten ingaan.

Formulier 'Uitgesteld pensioen volledig eerder laten ingaan'

u hebt een uitgesteld pensioen en wilt dit volledig eerder dan de reglementaire pensioendatum laten ingaan

Meer Shell Pensioenfonds

Deeltijdpensioen

Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheid om het uitgesteld pensioen gedeeltelijk eerder te laten ingaan.