Waardeoverdracht

Sinds 1994 bestaat er een wettelijk recht om pensioenaanspraken over te dragen. De meeste pensioenfondsen zijn (net als het Shell Pensioenfonds) bereid ook mee te werken aan overdracht van pensioenaanspraken die voor 1994 zijn opgebouwd.

Pensioenfondsen mogen volgens de Pensioenwet niet meewerken aan waardeoverdracht als hun vermogen lager is dan hun voorziening pensioenverplichtingen. Dat wil zeggen dat de dekkingsgraad lager is dan 100%.

In die situatie moet de waardeoverdracht worden opgeschort. De uitvoering mag pas worden hervat als de financiële positie van beide pensioenfondsen dat toestaat.

Alsnog overdragen?

Het kan zijn, dat u de waarde van uw pensioenaanspraken bij uw vertrek niet hebt overgedragen, maar dat alsnog wilt doen.

Als u dit wilt, dan moet u bij pensioenuitvoerder van uw huidige werkgever nagaan of waardeoverdracht alsnog mogelijk is.

Meer Uw werk of privésituatie verandert

Veranderingen in uw relatie

Veranderingen in uw leven kunnen gevolgen hebben voor uw pensioensituatie. Het gaat vaak om veranderingen in uw burgerlijke staat: trouwen, samenwonen of het einde van een relatie.