Partnerpensioen

Hebt u een partner, dan heeft uw partner mogelijk recht op partnerpensioen als u overlijdt. Dit geldt ook bij een wettelijk geregistreerd partnerschap. Het kan ook zijn dat u niet getrouwd bent, maar met uw partner samenwoont en bij de notaris een samenlevingscontract hebt afgesloten. Als u uw partner hebt aangemeld bij het Pensioenfonds, bestaat er ook een mogelijk recht op partnerpensioen wanneer u komt te overlijden.

U kunt op het pensioenoverzicht dat u ieder jaar in juli ontvangt, zien of er recht op partnerpensioen bestaat. Ook ziet u op dit pensioenoverzicht de hoogte van het partnerpensioen.

Aanvullend partnerpensioen

Als uw partner bij uw overlijden nog niet de AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, heeft bereikt, dan is er mogelijk recht op een aanvullend partnerpensioen. Het aanvullend partnerpensioen stopt vanaf de eerste dag van de maand waarin uw partner de AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, bereikt, maar uiterlijk op uw reglementaire pensioendatum.

Wezenpensioen

Hebt u kinderen op het moment van uw overlijden, dan ontvangen zij vanaf dat moment een wezenpensioen tot zij 18 jaar zijn. Zolang uw kind studeert ontvangt het dit pensioen tot het einde van de maand augustus volgend op zijn 24ste verjaardag.

Het wezenpensioen is 14% van het totaal van partnerpensioen en aanvullend partnerpensioen. Volle wezen (waarvan beide ouders zijn overleden) ontvangen het dubbele.

Nabestaandenuitkering Anw

Als u overlijdt, hebben uw nabestaanden in sommige gevallen ook recht op een overheidsuitkering: de nabestaandenuitkering Anw. Meer informatie vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank, of op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zie 'handige links'.

Meer Uw werk of privésituatie verandert

Veranderingen in uw relatie

Veranderingen in uw leven kunnen gevolgen hebben voor uw pensioensituatie. Het gaat vaak om veranderingen in uw burgerlijke staat: trouwen, samenwonen of het einde van een relatie.

Nieuwe werkgever

Als u bij Shell bent weggegaan om ergens anders te gaan werken, dan wilt u misschien uw pensioenaanspraken ‘meenemen’ van Shell naar uw nieuwe werkgever.