Uw uitgesteld pensioen gaat in

Op de voor u volgens het reglement geldende pensioendatum gaat uw uitgesteld pensioen in. Als u onder Reglement VI uit dienst bent gegaan, is dat wanneer u 67 jaar wordt.

U moet zelf uw pensioen aanvragen, maar als uw adres bij het Pensioenfonds bekend is, ontvangt u van ons enkele maanden voor uw pensioen ingaat bericht hierover.

Als uw uitgesteld pensioen is toegekend na 1 juli 1996, kunt u uiterlijk 2 maanden voor uw pensioen ingaat verschillende pensioenkeuzes maken.

Pensioenspecificatie

Uw pensioenspecificatie krijgt u na de betaling van uw eerste pensioen. Daarna ontvangt u elk jaar in januari en december een specificatie. Tussendoor krijgt u er ook een als uw pensioen of de inhoudingen daarop veranderen. Onderaan de specificatie staat waar u met eventuele vragen terecht kunt.

AOW-uitkering

Vanaf uw AOW-leeftijd, zoals die op de pensioendatum geldt, krijgt u recht op een uitkering volgens de Algemene Ouderdomswet (AOW). Enige tijd voordat u uw AOW leeftijd bereikt, vraagt u zelf uw AOW-uitkering aan bij de Sociale Verzekeringsbank.

Andere pensioenaanspraken

Als u nog pensioenaanspraken bij andere werkgevers hebt, moet u deze pensioenen zelf aanvragen enige tijd voordat deze ingaan.

Weet u niet meer of u bij een vroegere werkgever nog andere pensioenaanspraken hebt opgebouwd? In het Pensioenregister kunt u zien bij welke pensioenuitvoerders u pensioen hebt opgebouwd en wat de hoogte daarvan is. De Stichting Pensioenregister verzamelt uw pensioengegevens bij de Sociale Verzekeringsbank en pensioenuitvoerders zodat u een eenvoudig overzicht hebt.

Meer Uw werk of privésituatie verandert

Veranderingen in uw relatie

Veranderingen in uw leven kunnen gevolgen hebben voor uw pensioensituatie. Het gaat vaak om veranderingen in uw burgerlijke staat: trouwen, samenwonen of het einde van een relatie.

Nieuwe werkgever

Als u bij Shell bent weggegaan om ergens anders te gaan werken, dan wilt u misschien uw pensioenaanspraken ‘meenemen’ van Shell naar uw nieuwe werkgever.